Joanna Kurowska

aktorka

Jest absolwentką Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi, Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie oraz Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi
Jest aktorką Teatru Nowego w Warszawie (1988–1994) oraz innych warszawskich teatrów: Ateneum, Na Woli, Rampa i Studio. Znana jest z ról komediowych, przede wszystkim w serialach telewizyjnych, takich jak m.in.: Czterdziestolatek. 20 lat później (1993), Graczykowie (1999–2002), jego kontynuacji Graczykowie, czyli Buła i spóła (2002–2004), Świat według Kiepskich (od 1999) czy Rodzina zastępcza plus (2008–2009).

Gra w spektaklach: