Aktualności

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Małej Warszawie na scenie SPEKTAKLOVE

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego w Małej Warszawie na scenie SPEKTAKLOVE Widz przybywający na nasze spektakle jest zobowiązany do: zachowywania co najmniej 1,5 metra odstępu od innych osób, używania płynu odkażającego do rąk znajdującego się przy wejściu do Teatru przed każdorazowym wejściem do Teatru, zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie. Teatr zastrzega sobie prawo do odmowy Widzowi wstępu do budynku Teatru i uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku niestosowania przez niego środków ochrony osobistej, o których mowa powyżej. Każda osoba przebywająca w budynku Teatru powinna ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku Teatru, w tym przed Wydarzeniem, jak i po Wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku Teatru. Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru. W przypadku tworzenia się kolejek, konieczne jest stosowanie dystansu 2 metrów. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. W miarę możliwości, wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą w pierwszej kolejności osoby starsze. Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez udostępnienie Widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na każde Wydarzenie. Miejsca siedzące będą organizowane parami (z przeznaczeniem dla osób z rodziny lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym) lub pojedynczo, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między Widzami. Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie, za wyjątkiem wejściówki. w przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu. Z windy korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem Teatr zastrzega sobie prawo do monitoringu Widzów podczas wszystkich Wydarzeń, prowadzonego przez obsługę widowni. W przypadku zaobserwowania wśród Widzów objawów chorobowych swoistych dla wirusa SARS-CoV-2 (katar, kaszel, podwyższona temperatura), obsługa widowni zobowiązana jest do powstrzymania Widza przed wejściem na widownię i poinformowania służb medycznych/sanitarnych. Przy rezerwacji i kupnie biletów indywidualnych należy podać pracownikowi Teatru : imię, nazwisko oraz numer telefonu Kupującego w celu ewentualnego dochodzenia epidemiologicznego przez służby sanitarne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu. Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr. W celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych uczestników spektaklu prosimy aby przed przyjściem do Teatru wydrukować i wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia. Oświadczenie należy zabrać ze sobą i wręczyć przed wejściem do Teatru pracownikowi Obsługi Widowni. Państwa dane będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie w razie wystąpienia takiej potrzeby do ochrony zdrowia publicznego. Oświadczenie dostępne: tutaj
Aktualności
czytaj więcej

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z naszym repertuarem,
nowościami i ofertami specjalnymi!

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
Zgadzam się na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail Newslettera spektaklove oraz innych publikacji i informacji zawierających reklamy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204).