bilety


Biuro obsługi widowni prowadzone jest przez
Booking Place Sp. z o.o.

Rezerwacje indywidualne i grupowe
bilety@bookingplace.eu
tel. +48 533 136 119
Biuro czynne 8:00 - 16:00
Siedziba: Marii Konopnickiej 6 lok 217
00-497 Warszawa
Sprawdź bilety dostępne u naszych partnerów
www.ebilet.pl
www.kupbilecik.pl
www.biletyna.pl

Kup Voucher
Definicje
1. Wystawca – Booking Place sp. z o. o. ,
2. Voucher –bilet otwarty wydany na okaziciela, uprawnia Użytkownika do jego realizacji za pośrednictwem serwisu www.spektaklove.pl , to unikalny kod który, posiada wartość nominalną brutto oraz datę ważności.
3. Nabywca – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od Wydawcy Voucher w zamian za środki finansowe przekazane na konto Wydawcy
4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Vouchera 1
5. Bilet – dokument poświadczający prawo do uczestnictwa spektaklu , zgodnie z jego regulaminem, oferowanym przez SPEKTAKLOVE

Warunki ogólne użytkowania Vouchera
1.Voucher wartościowy SPEKTAKLOVE jest dokumentem uprawniającym posiadacza vouchera do pełnej bądź częściowej zapłaty za bilety wstępu na dowolne wydarzenie dostępne na stronie internetowej www.spektaklove.pl
2.Jeżeli wartość biletu przekracza wartość vouchera, posiadacz vouchera ma prawo do wykorzystania vouchera jako częściowej zapłaty za bilet, przy czym voucher stanowi jedynie uzupełnienie zapłaty do wartości nominalnej na jaką opiewa. Voucherów nie można łączyć celem zapłaty za jeden bilet.
3. Jeżeli wartość vouchera przekracza wartość biletu, pozostałe po zakupie biletu środki pozostaną powiązane z voucherem i mogą zostać wykorzystane do następnej pełnej bądź częściowej zapłaty za bilety dostępne na stronie internetowej www.spektaklove.pl
4. Posiadaczem vouchera jest osoba wskazana przez podmiot nabywający voucher i posługująca się nim w procesie zakupu biletów.
5. Voucher nie może być zamieniony ani w całości ani w części na gotówkę.
6. Booking Place sp. z o. o. ma prawo odmówić realizacji vouchera w następujących przypadkach:
a. upływu terminu ważności vouchera
b. uszkodzenia vouchera w stopniu uniemożliwiającym odczytanie unikalnego kodu zapisanego na voucherze
7. W przypadku odwołania wydarzenia, na które nabywca zakupił bilet za pomocą vouchera, wystawca zobowiązuje się do uzupełnienia wartości vouchera o wartość, na którą opiewał bilet na odwołane wydarzenie.